Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Covid-19: Je tu už druhá vlna alebo ešte len príde? To nevieme

Pôsobí ako lekárka v Anglicku aj ako doktorandka na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Venuje sa epidemiológii traumatických poranení mozgu na Slovensku a v Írsku, kde predtým pôsobila. Sama prekonala covid-19, rovnako sa v nemocnici pri Londýne starala o pacientov s najťažšími stavmi tohto ochorenia. Katarína Lenártová.

Covid-19: Pri najťažších prípadoch zlyhávali životne dôležité orgány

V polovici júla 2020 vyšiel s vami na Slovensku rozhovor v Denníku N, ktorý o vás informoval ako o Slovenke, ktorá sa v Londýne stará o najvážnejšie prípady ochorenia covid-19. O koronavíruse už bolo povedané azda všetko, ale predsa len: ako vyzerajú najvážnejšie prípady priebehu tohto ochorenia?

Najvážnejším priebehom ochorenia môžeme označiť stavy, pri ktorých dochádza k zlyhávaniu životne dôležitého orgánu, v prípade covid-19 to bolo zlyhávanie respiračného systému, čiže pľúc, a pacienti neboli schopní dýchať bez pomoci prístrojov a museli byť napojení na ventilátor. V niektorých prípadoch sa pridružilo zlyhávanie aj iných životne dôležitých orgánov, ako napríklad obličiek alebo obehového systému.

Na vašom oddelení (oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny Harefield Hospital pri Londýne) umrel počas pandémie na covid-19 skoro každý druhý pacient. Aká je situácia dnes?

Momentálne naša nemocnica naplno pracuje a vykonáva všetky urgentné plánované operácie, z ktorých sa mnohé stali medzi časom neodkladné, keďže sa počas asi ôsmich týždňov nevykonávali žiadne operácie a oddelenie intenzívnej medicíny bolo vyhradené len pre pacientov s covid-19. Všetci pacienti podstupujú predoperačné testovanie na covid-19 a momentálne neevidujeme žiadneho pacienta, ktorý by bol pozitívne testovaný. Pacienti, ktorí prichádzajú do nemocnice na superurgentný výkon a nie je možné získať výsledok testu včas, sa považujú za rizikových, a tak sa k nim pristupuje aj počas operácie. Všetok nemocničný personál nosí všetky ochranné pomôcky a pacient sa odizoluje až do výsledku dvoch negatívnych PCR testov.

Viete skutočne posúdiť, že polovica pacientov, ktorú spomínate, naozaj zomrela na covid-19? Bola táto nákaza príčinou ich úmrtia? Zohľadňujete aj iné komorbidity, ktoré títo pacienti mali?

Počas pandémie sa naša nemocnica a väčšina nemocníc v Spojenom kráľovstve nevyhnutne zamerala na pacientov s dokázaným covid-19 ochorením, pacienti mali typické röntgenové a CT nálezy na pľúcach a aj keď mali v anamnéze iné ochorenia, pľúcna forma covid-19, bola určite príčinou úmrtia vo väčšine našich prípadov. Treba si ale uvedomiť, že toto sú prípady, ktoré sú špičkou ľadovca, a som si istá, že v komunite bolo veľa úmrtí pripisovaných covid-19 aj bez dôkazov, čiže bez pozitívnych testov.

Je tu už druhá vlna alebo ešte len príde? Povedať to nevieme

Na Slovensku sme si mysleli, že „korona“ odznie a že sa podarí zamedziť jej druhej vlne. Samozrejme, ťažko odhadnúť ďalší vývoj, ale ako to vidíte? Máme sa pripravovať na druhú vlnu? Ak áno, ako?

Mám pocit, že všetci sa až príliš upíname na druhú vlnu, ale je veľmi ťažko zadefinovať, čo sa presne pod tým myslí. Pôjde o rovnaký nápor na nemocnice, alebo ešte väčší? Správanie vírusu nebolo doteraz presne odhadnuté a priebeh sa časom mení. Treba dodržiavať základné hygienické úkony a vyhýbať sa masovým podujatiam, prípady covid-19 sú stále medzi nami a vírus len tak nezmizne a nikto nevie povedať, či je druhá vlna už tu alebo len príde.

Druhá vlna: Pôjde o rovnaký nápor na nemocnice, alebo ešte väčší? Správanie vírusu nebolo doteraz presne odhadnuté a priebeh sa časom mení.

Zdá sa, že jediným spôsobom, ako zvládnuť „koronu“, je získanie kolektívnej imunity. Súhlasíte?

Do istej miery áno, musím povedať, že to vidím na londýnskej populácii, kde sa vírus prehnal ako hurikán v apríli. Koncom júna, aj po uvoľnení opatrení, bolo len minimum prípadov, ohniská nákazy sa presunuli do severnejších častí krajiny. Treba ale preskúmať, ako dlho táto imunita trvá, a akú úlohu zohrávajú nielen protilátky, ale aj bunková imunita.

„Korona“ priniesla nielen boj s pandémiou, ale aj mnohé obmedzenia, karanténu, veľký zásah štátu do ľudských práv a slobôd, prerušenie školskej výučby a pod. Tiež výrazne schladila ekonomiku, niektorým ľuďom hrozí prepúšťanie, v iných vyvoláva nepríjemné duševné stavy, strach až úzkosť. Je to podľa vás primeraná obeta, ktorú sme mali podstúpiť?

Na toto sa odpovedá len veľmi ťažko, určite je to primeraná obeť v očiach ľudí, ktorí prišli o svojich blízkych, ale na druhej strane, ľudia, ktorí nemali žiadny kontakt s vírusom, to len ťažko pochopia. Treba sa dívať do budúcnosti a snažiť sa tieto škody minimalizovať, najmä zodpovedným prístupom nás všetkých.

Trnavská univerzita: Mala som len pozitívne skúsenosti a myslím si, že Trnavská univerzita je progresívnou inštitúciou a má budúcnosť.

Hrdo uvádzam Trnavskú univerzitu na všetkých prezentáciách

Momentálne pôsobíte v Anglicku. Plánujete ešte návrat na Slovensko?

Slovensko zostane vždy mojim domovom a návrat určite nevylučujem.

Viete porovnať kvalitu zdravotníctva v Anglicku a na Slovensku?

Ako definujete kvalitu? V oboch krajinách sa robí medicína na vysokej úrovni a lekári a sestry sú veľmi kvalitným artiklom, o tom nie je pochýb. V Spojenom kráľovstve štát investuje určite viac prostriedkov do zdravotného systému, do výskumu, do vzdelávania, toto na Slovensku chýba.

Po absolvovaní doktorandského štúdia na Trnavskej univerzite chcete pracovať v akademickej sfére?

Určite áno, do miery, ako mi to moja klinická prax dovolí. Pracujem v centre na transplantáciu srdca a pľúc a výskum a akademické zázemie sú nielen v tejto oblasti nevyhnutné.

Vidíte ako prínosné študovať a pôsobiť na Trnavskej univerzite? Odporučili by ste našu alma mater aj iným uchádzačom?

Určite áno, ako klinický pracovník som uvítala možnosť venovať sa inému odboru, akým je epidemiológia, a hrdo uvádzam TRUNI na všetkých mojich prezentáciách a publikáciách. Mala som len pozitívne skúsenosti a myslím si, že Trnavská univerzita je progresívnou inštitúciou a má budúcnosť, prajem jej, aby sa dokázala presadiť viac aj v zahraničí.

foto: archív K. Lenártovej

 

Chcete študovať verejné zdravotníctvo? Pozrite si informácie pre uchádzačov.

 

Prečítaje si tiež:

Malý slovník jazyka covid-19

Rektor TU René Bílik: Čo ak príde druhá vlna covid-19?

Martin Rusnák: Epidemiológovia sú v centre pozornosti vtedy, keď sa deje niečo zlé

Lucia Berdisová Ako sme zvládli núdzový stav z právneho hľadiska

Rastislav Maďar: V stávke bolo príliš veľa, aby sme riskovali

Branislav Pupala: Profesia učiteľa koronou veľa získala. Rodičia pochopili, že vyučovanie vyžaduje grif

Jaroslava Brňová: Zdravotníci sa naučili dodržiavať pravidlá a správať sa zodpovednejšie k pacientovi

Martin Rusnák: Z pandémie COVID-19 sa stala zo dňa na deň senzácia

Marek Majdan: Získaním kolektívnej imunity dostaneme nákazu pod kontrolu

Ondrej Kaščák: Je aj hospodársky dôležité udržať školskú dochádzku

Anketa: Ako chcete spomínať na obdobie života s novým koronavírusom?

Fakulta zdravotníctva otvára Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!