Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Čo ak príde druhá vlna covid-19?

Tým, ako sa postupne krátia letné prázdniny a blíži sa začiatok nového akademického roka 2020/2021, je prirodzené, že dostávame otázky o tom, ako je Trnavská univerzita pripravená na prípadnú druhú vlnu šírenia ochorenia COVID-19. Čo robíme? Odpovedá rektor prof. René Bílik.

COVID-19: Dva varianty zimného semestra na univerzite v Trnave

Vedenie Trnavskej univerzity v Trnave v súčasnosti pripravuje začiatok akademického roka a podobu zimného semestra v dvoch variantoch. Prvý je takpovediac bežný a ráta s dennou prezenčnou formou vyučovania a všetkých univerzitných podujatí, pravdaže pri paralelnom dodržiavaní hygienických pravidiel, ktoré sú platné v Slovenskej republike ako prevencia ochorenia Covid-19.

Druhý variant sa orientuje na dištančné formy vyučovania a v súčasnosti  pripravujeme univerzitné systémy na takúto "prevádzku" počas semestra. V týchto dňoch diskutujeme spôsob inštruktáže pre študentov predovšetkým prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia na používanie vzdelávacích systémov a nástrojov pre dištančné formy, pretože títo študenti takouto prípravou a takouto skúsenosťou štúdia na univerzite zatiaľ neprešli.

Môžeme prijať študentov z tzv. "bezpečných" krajín 

Samostatný problém tvoria internáty a ubytovanie študentov a, samozrejme, aj ubytovanie študentov zo zahraničia a z rizikových krajín. Tu čakáme na inštrukcie z nášho rezortného ministerstva, kam sa so žiadosťou o ne obrátilo v mene všetkých univerzít a vysokých škôl prezídium Slovenskej rektorskej konferencie.

Národná agentúra programu ERASMUS+ nám odporučila, aby sme sledovali aktuálne správy na webstránkach Úradu verejného zdravotníctva SR a ministerstva zahraničných vecí, kde sú na týždennej báze aktualizované informácie o tzv. bezpečných krajinách. Študentov pochádzajúcich z tzv. menej rizikových krajín (aktuálne je ich 33) môžeme bez problémov prijať a ubytovať na internáte bez povinnosti predkladania negatívneho covid testu a aj ich vyučovanie prebehne podľa štandardov rovnako platných pre slovenských študentov.

Pripravujeme sa na kritické situácie

V prípade nutnosti prejsť opäť na dištančné vzdelávanie môžeme uviesť, že chystáme online prednášky a materiály, ktoré budeme zverejňovať v systéme MOODLE, navyše pripravujeme manuály pre študentov prvých ročníkov, ako pracovať s jednotlivými systémami.

Ak to zhrniem, súčasné obdobie je na Trnavskej univerzite vyplnené vlastnými prípravnými postupmi na kritické situácie, ktoré rešpektujú súčasnú charakteristiku epidemiologickej situácie u nás, s jej centrálne určenými hygienickými pravidlami, a očakávaním pokynov z ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú v tejto veci kompetentné: rezortné ministerstvo, ministerstvo zdravotníctva, hlavný hygienik a regionálne úrady verejného zdravotníctva a vláda SR.

 

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

ilustračné foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!