Skočiť na hlavný obsah

Predátorské publikovanie

Témou   predátorských praktík  sa začíname zaoberať čoraz viac i na Slovensku. Elektronické časopisy a články s otvoreným prístupom pribúdajú, čo neraz vplýva na zloženie kvality recenzných konaní. Za posúdenie zodpovedá redakčná rada, ktorá nie je vždy zložená z odborníkov z danej oblasti. Vnímame tak nedostatok kvalitných recenzentov a pokles kvality samotných článkov. Čoraz viac sa rozmáha fenomén kvantity na úkor kvality. S týmto fenoménom úzko súvisia aj podvodné praktiky predátorských vydavateľstiev, ktoré publikujú len s cieľom zisku. Mnohí autori o týchto praktikách netušia a preto im jednoducho „naletia“ a zaplatia nemalé finančné prostriedky za vydanie článkov.

 Koho teda považujeme za predátora?

Označenie predátorské časopisy (predátorskí vydavatelia) je relatívne nový pojem označujúci vedecké časopisy (vydavateľov), ktoré zavádzajú autorov a publikujú ich vedecké články výlučne s cieľom finančného zisku. Stručne ich možno charakterizovať nasledovne:

•Sú to predovšetkým online časopisy, ktoré sa „tvária“ ako kvalitné časopisy s open access (OA) prístupom

•Za publikovanie článku požadujú poplatky vopred – zvyčajne sú to nemalé sumy

•Nerobia výber článkov, jediným kritériom na zaradenie článku do časopisu je zaplatenie poplatku

•Autorov lákajú formou e-mailov, aby publikovali svoje články na základe zavádzajúcich/nesprávnych údajov o impakt faktore či indexovaní v scientometrických databázach alebo ich pozývajú, aby sa stali súčasťou vedeckých rád ich časopisov

•Recenzné konania sú len fiktívne

•Často parazitujú na názvoch časopisov, alebo menách prestížnych osobností vo vedeckých radách

•Zvyčajne sídlo vydavateľstiev neexistuje, alebo používajú len P. O. BOX

•Viac informácií o charakteristikách predátorských časopisov/vydavateľov môžete nájsť napríklad na stránke Stop predatory journals, keďže tzv. Beallov zoznam bol 18. 01. 2017 stiahnutý z internetu.

Ako sa brániť takýmto nekorektným praktikám  predátorských vydavateľov? 

Odporúčania

•Pred publikovaním si preverte  správnosť webovej stránky neznámeho vedeckého časopisu – údaje na stránkach bývajú nekorektné, často skopírované webové stránky z iných vydavateľstiev

•Preverte si existenciu ISSN na stránke http://road.issn.org/en

•Preverte si či časopis naozaj má impakt faktor v databáze Journal Citation Reports (JCR)

•Ak časopis nemá impakt faktor, je vhodné preveriť, či je indexovaný v databáze Web of Science alebo Scopus, alebo v SCImago journal and country rank

•Preverte si, či sa časopis nachádza na tzv. „bielom“ zozname https://doaj.org/

•Skontrolujte si pravidlá recenzovania

•Skontrolujte  si akým spôsobom sa platia poplatky

V prípade, že si nebudete istí, či časopis (vydavateľstvo) spĺňa kritériá publikovania, kontaktujte oddelenie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity v Trnave. Danej problematike sa budeme aj naďalej venovať. 
Trnavská univerzita v Trnave sa dôrazne dištancuje od podvodných praktík predátorských vydavateľstiev.

 

Užitočné  linky a články:

Open Access Scholary Publishers Association - https://oaspa.org/

Časopisy s ukradnutnou identitou - https://predatoryjournals.com/hijacked/

Falošné metriky - https://predatoryjournals.com/metrics/

Akademický antipredátor - http://antipredator.vedazije.cz/

článok eTrend - https://www.etrend.sk/ekonomika/ako-si-akademici-prilepsuju-cez-predatorske-casopisy.html

článok Plus Sme.sk - https://plus.sme.sk/c/20347863/ako-predatori-ulovili-slovensku-vedu.html

Akademie věd ČR - http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Predatorske-praktiky-v-databazi-Scopus/

Česká pozice - http://ceskapozice.lidovky.cz/publikovani-v-predatorskych-casopisech-ztezuje-hodnoceni-vedy-pwd-/tema.aspx?c=A160512_200513_pozice-tema_lube

Denník N - https://dennikn.sk/blog/432916/vedecke-publikacie-predatori-stav-ekonomickej-vedy-slovensku/

Universitas - https://www.universitas.cz/tema/258-jak-poznat-predatorsky-casopis