Skočiť na hlavný obsah

Databázy

Databázy:

1. CCC

Karentovaný časopis je zaužívané označenie vedeckých časopisov, ktoré sú registrované a spracovávané službou Current Contents. Current Contents vydáva od roku 1958 Institute for Scientific Information (ISI, USA).

Táto služba vznikla v čase, keď časopisy vychádzali len v tlačenej podobe, s predpokladaným časovým sklzom potrebným na vydanie konkrétneho čísla časopisu. Current Contents v predstihu prinášali obsahy čísel časopisov, ktoré mali vyjsť v tlači, čím informovali vedeckých pracovníkov o výsledkoch dosiahnutých vo vede. Vedecké časopisy spracovávané v Current Contents pred zaregistrovaním v Current Contents prechádzajú prísnym výberom odborníkov ISI a musia spĺňať stanovené kritériá.

Časopisy sú evidované v niektorej zo 7 tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Science.

Editions

Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES) --1998-present

Social & Behavioral Sciences (SBS) --1998-present

Clinical Medicine (CM) --1998-present

Life Sciences (LS) --1998-present

Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES) --1998-present

Engineering, Computing & Technology (ECT) --1998-present

Arts & Humanities (AH) --1998-present

 

Collections

Business Collection (BC) --1998-present

Electronics & Telecommunications Collection (EC) --1998-present

2. WOS

    - Web of Science - Core collection                                            

Databázy Web of Science – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 11000 titulov časopisov.

 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900-present

 Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900-present

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present

 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present

 Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2005-present

 Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2005-present

 Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2005-present

 

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes

 Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --2006-present 

(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)

 Index Chemicus (IC) --2006-present
 

     - InCites: Analyzujte inštitucionálnu produktivitu a porovnávajte svoju výkonnosť s kolegami na celom svete. S prispôsobenými citovanými údajmi, globálnymi metrickými údajmi a multidimenzionálnymi profilmi na popredných výskumných inštitúciách získate komplexný prehľad o vašom výkone.

     - JCR (Journal citation reports): nástroj na hodnotenie a porovnávanie citovanosti časopisov (impact factor), zoznam najcitovanejších časopisov podľa vedných disciplín.

     - Conference ProceedingsISI Proceedings poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

     - Essential Science Indicators (ESI): je to scientometrická databáza, ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách, najcitovanejších prácach; 10-ročná retrospektíva; sleduje viac ako 11 000 periodík.

      - EndNote : je štandardný softvérový nástroj pre publikovanie a správu bibliografií, citácií a referencií pre Windows a Macintosh.

      - Publons : nástroj, ktorý umožňuje zlepšiť a urýchliť výskum
Pripojte sa k viac ako 369 545 výskumným pracovníkom na celom svete, ktorí používajú svoj bezplatný profil Publons, aby bez námahy sledovali, overili a prezentovali svoje recenzie vo všetkých časopisoch sveta.

 

Spoločnosť Clarivate Analytics organizuje pravidelné webináre, ktoré sú verejne dostupné. Aktuálne termíny UK TU zverejňuje vo svojich aktualitách. K dispozícii je aj kalendár jednotlivých webinárov.

Proces výberu časopisov do databázy.

3. SCOPUS

Je to multidisciplinárna bibliografická databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá vznikla v novembri 2004 a patrí medzi najväčšie abstraktové a citačné databázy vedeckej literatúry a kvalitných webových zdrojov. Mapuje viac ako 21.800 titulov z viac ako 5000 zahraničných vydavateľov, z toho vyše 20.800 recenzovaných časopisov (vrátane 2600 voľne dostupných časopisov), 367 obchodných publikácií, viac ako 400 knižných seriálov, 6,4 mil. konferenčných príspevkov z časopisov, články "In-Press"(v tlači) z viac ako 3850 časopisov, viac ako 40.000 kníh.

Databáza obsahuje viac ako 54 miliónov záznamov: 33 miliónov záznamov s odkazmi spätne až do r. 1996, 21 miliónov záznamov do roku -1996, ktoré siahajú až do roku 1823, 25,2 mil. patentových záznamov z piatich patentových úradov a linky na plnotextové zdroje. Na prehľadávanie webových zdrojov používa nástroje na indexovanie s Universal Discovery Services: EBSCOhost, Primo a Summon. Ďalej umožňuje export dát do referenčných manažérov ako sú Mendeley, RefWorks a EndNote. Využíva spoluprácu so ScienceDirect, Reaxys a Engineering Village Analyze. Nástroj Citation tracker umožňuje sledovať citovanosť autorov, autorských kolektívov a publikácií. Nástroj SciVerse Scopus Journal Analyzer slúži na porovnávanie časopisov.

Užitočné manuály.