Skočiť na hlavný obsah

Univerzitná knižnica - ALUMNI

Registrovaní absolventi v Univerzitnej knižnici Trnavskej univerzity získajú na základe predloženia preukazu absolventa:Alumni Trnavskej univerzity v Trnave

  • vyšší počet vypožičaných kníh – 20 ks;
  • zaradenie do adresára s cieľom dostávať pozvánky na podujatia;
  • možnosť zapojiť sa do výmeny dokumentov;
  • podiel na tvorbe knižničného fondu;
  • možnosť predstaviť činnosť a pôsobenie členov Alumni pre verejnosť prostredníctvom podujatí pre verejnosť