Skočiť na hlavný obsah

Skratky súčastí Trnavskej univerzity v Trnave

Skratka súčasti Názov súčasti
FF Filozofická fakulta
PdF Pedagogická fakulta
FZSP Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
TF Teologická fakulta
PF Právnická fakulta
Re Rektorát
UK Univerzitná knižnica
CIS Centrum informačných systémov
UD Ústav dejín
CDV Centrum ďalšieho vzdelávania
SHU Slovenský historický ústav v Ríme