Skočiť na hlavný obsah

Preukaz učiteľa a zamestnanca

Preukaz učiteľa ITIC

Pedagóg, ktorý je zamestnancom Trnavskej univerzity v Trnave a jeho úväzok je minimálne 18 hodín týždenne, má nárok na vydanie medzinárodného preukazu učiteľa ITIC. Preukaz zhotovuje správca strediska čipových kariet (SČK) po nahratí osobných údajov žiadateľa do informačného systému SOFIA-Ľudské zdroje (v súlade s čl. 4 ods. 8 Vyhlášky rektora č. 3/2004). Žiadateľ o preukaz sa následne dostaví na SČK, kde si nechá zhotoviť digitálnu fotografiu, ktorá bude použitá na preukaz. Cena za preukaz vrátane licencie ITIC je od akademického roka 2020/2021 15,00 €. Platba za preukaz bude držiteľovi preukazu strhnutá formou zrážkou zo mzdy v najbližšom výplatnom termíne po zhotovení preukazu.

Predlžovanie platnosti preukazu učiteľa ITIC sa vykonáva aktualizačnou známkou, ktorej platnosť je 16 mesiacov od 1.9. bežného kalendárneho roku do 31.12. nasledujúceho roku. Cena aktualizačnej známky ITIC je 10,00 € a je možné si ju zakúpiť u správcu SČK v úradných hodinách. Platba za známku je realizovaná zrážkou zo mzdy v najbližšom výplatnom termíne po vydaní aktualizačnej známky.

Matica preukazov TU

Funkcionality preukazu učiteľa ITIC

 1. identifikačný doklad v súlade s vyhláškou rektora TU č. 3/2004,
 2. čipová karta k univerzitnému stravovaciemu systému CardPay,
 3. prístupová karta na parkovisko TU pri rektoráte a FF,
 4. preukaz do Univerzitnej knižnice TU a Univerzitnej knižnice v Bratislave,
 5. preukaz na zľavy poskytované združenám CKM SYTS v rámci licencie ITIC,
 6. dopravná karta v autobusoch SAD Trnava a Dopravného podniku Bratislava,
 7. elektronická peňaženka pre funkcionalitu "NABI karta" v spoločnosti FAX Copy, a.s.

Spolu s preukazom učiteľa ITIC dostáva pedagóg informačného sprievodcu,ktorý obsahuje zoznam aktuálnych zliav na Slovensku i v zahraničí (5). Po vydaní preukazu je možné jeho okamžité využitie v stravovacom systéme CardPay na stravovanie v študentskej jedálni univerzity (2), v prístupovom systéme na parkovisko (3) a v Univerzitnej knižnici ako preukaz čitateľa (4).


Preukaz zamestnanca

V súlade s vyhláškou rektora TU č. 3/2004 je jednotným identifikačným predmetom všetkých zamestnancov, ktorí nemajú nárok na preukaz učiteľa ITIC a preukaz študenta ISIC (doktorandi), preukaz zamestnanca. Preukaz zhotovuje správca strediska čipových kariet (SČK) po nahratí osobných údajov žiadateľa do informačného systému SOFIA-Ľudské zdroje (v súlade s čl. 4 ods. 8 Vyhlášky rektora č. 3/2004). Žiadateľ o preukaz sa následne dostaví na SČK, kde si nechá zhotoviť digitálnu fotografiu, ktorá bude použitá na preukaz. Cena za preukaz je 5,00 €, pričom ide o zálohovú platbu, ktorá môže byť zamestnancovi vrátená pri odhode z TU. Platba za preukaz je zamestnancovi strhnutá formou zrážkou zo mzdy v najbližšom výplatnom termíne po zhotovení preukazu.

Funkcionality preukazu zamestnanca

 1. identifikačný doklad v súlade s vyhláškou rektora TU č.3/2004,
 2. čipová karta k univerzitnému stravovaciemu systému CardPay,
 3. prístupová karta na parkovisko TU pri rektoráte a FF,
 4. preukaz do Univerzitnej knižnice TU a Univerzitnej knižnice v Bratislave,
 5. dopravná karta v autobusoch SAD Trnava a Dopravného podniku Bratislava,
 6. elektronická peňaženka pre funkcionalitu "NABI karta" v spoločnosti FAX Copy, a.s.

Po vydaní preukazu je možné jeho okamžité využitie v stravovacom systéme CardPay na stravovanie v študentskej jedálni univerzity (2), v prístupovom systéme na parkovisko (3) a v Univerzitnej knižnici ako preukaz čitateľa (4).


Tlačivá:

Žiadosť o zhotovenie preukazu TU - zamestnanec

 • 2. stranu tvorí Prihláška za člena CKM SYTS a Súhlas so spracúvaním osobných údajov (len pre preukaz ITIC)

Žiadosť o zrážku zo mzdy