Skočiť na hlavný obsah

Otázky a odpovede k vkladaniu posudkov do EZP

1. Som študent (autor rigoróznej / habilitačnej) práce. Kde si nájdem posudok?

Odpoveď: Posudok si nájdete po prihlásení sa do EZP a zvolení operácie Pridať posudok.


2. Kto vkladá posudky do EZP?

Odpoveď: Posudky, ktorých autorom je interný zamestnanec univerzity, vkladá do EZP autor posudku, prípadne katedrový / fakultný administrátor EZP, ak tak fakulta rozhodla. Posudky, ktorých autorom je externý zamestnanec fakulty, vkladá katedrový / fakultný administrátor EZP.


3. Som autorom posudku. Aké prihlasovacie údaje mám použiť?

Odpoveď: Informácie o prihlasovacích údajoch sú zverejnené na stránke http://www.truni.sk/sk/prihlasovacie-udaje-do-systemu-ezp.


4. Nie som zamestnancom univerzity, som však autorom posudku. Ako sa prihlásim do EZP?

Odpoveď: Trnavská univerzita v Trnave nevytvára zatiaľ kontá pre externých zamestnancov univerzity a pre externých ľudí mimo univerzity. Posudky namiesto nich vkladajú do systému EZP  katedroví / fakultní administrátori EZP.


5. Som interným zamestnancom univerzity, prihlásil som sa do EZP, ale nevidím práce, ku ktorým mám vložiť posudok. Koho mám kontaktovať?

Odpoveď: Kontaktujte svojho katedrového / fakultného administrátora EZP, resp. skúste zrušiť filter "Filtrovať podľa roku" na "všetky roky".


6. Som katedrovým / fakultným administrátorom MAISu. Interný zamestnanec nemôže pridať k práci posudok, pretože prácu nevidí. Ako mám postupovať?

Odpoveď: 

- Najskôr skontrolujte, či je interný zamestnanec uvedený v MAISe ako školiteľ / oponent práce. Ak nie, zabezpečte nápravu.

- Prihláste sa do EZP a skontrolujte, či vidíte meno školiteľa / oponenta v tvare priezvisko meno (napr. Mrkvička Ferko). Pokiaľ sa jeho meno prenieslo v tomto tvare, meno nie je spárované s kontom (napr. z dôvodu, že bolo meno školiteľa / oponenta v MAISe vložené ako textový reťazec a takto sa prenieslo). Prihláste sa do EZP, zvoľte operáciu Upraviť záznam, dajte si vyhľadať meno školiteľa / oponenta, priraďte vyhľadané meno k práci a zmažte staré priradenie mena školiteľa / oponenta. Pokiaľ spravíte takúto opravu, nesynchronizujte už údaje medzi MAIS a EZP po vložení posudkov do EZP (t.j. nemeňte dodatočne zadanie práce v MAISe), pretože by hrozila strata posudkov.

Známe problémy (vyriešené sú spravidla do nasledujúceho pracovného dňa):

1. Ak systém EZP nedokáže vyhľadať interného zamestnanca ako školiteľa alebo oponenta, napíšte, prosím, e-mail na ezp [at] truni.sk.

2. Ak systém EZP vyhľadá interného zamestnanca, ale po jeho pridaní ako školiteľa / oponenta ho pridá ako "Evu Nižňanskú", kontaktujte nás na ezp [at] truni.sk s popisom problému.

- Pokiaľ v EZP vidíte meno školiteľa / oponenta v správnom tvare, t.j. meno priezvisko (napr. Ferko Mrkvička) a aj napriek tomu zamestnanec nevidí prácu, napíšte e-mail na ezp [at] truni.sk.


7. Som autorom posudku. Aký formulár je potrebné použiť?

Odpoveď: Formuláre si určujú jednotlivé fakulty samy. Informujte sa u vedúceho katedry, ktorá vedie prácu.


8. V akom formáte sa vkladá posudok do EZP?

Odpoveď: Posudok sa vkladá do EZP v .pdf formáte prevoditeľnom na čistý text (t.j. nestačí naskenovať posudok ako obrázok a z neho urobiť posudok).


9. Dokedy je potrebné vložiť posudok do systému EZP?

Odpoveď: Termín pre vloženie posudkov si stanovuje fakulta, príp. katedra. Z hľadiska platnej legislatívy je potrebné posudok vložiť najneskoršie do 90 dní od vloženia práce do EZP.


10. Ako je to s uzatváraním licenčných zmlúv k posudkom?

Odpoveď: Licenčná zmluva k posudku sa uzatvára vtedy, ak autor posudku súhlasí so zverejnením posudku v CRZP. V takom prípade odovzdajte 2 podpísané formuláre vygenerovanej licenčnej zmluvy katedrovému administrátorovi EZP, ktorý zabezpečí ich podpis u dekana fakulty. Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti odporúčame nesúhlasiť so zverejnením posudku v CRZP, kedy sa licenčné zmluvy k posudkom neuzatvárajú.