Skočiť na hlavný obsah

Otázky a odpovede k písaniu záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

1. Kde nájdem šablónu pre písanie záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce?

Odpoveď: Šablóny pre písanie záverečných, rigoróznych a habilitačných prác sú zverejnené na stránke Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP). Stiahnúť si ich môžete aj po kliknutí na nasledujúce odkazy: (.dot)(.dotx).


2. Aká má byť štruktúra záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce?

Odpoveď: Štruktúra záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce je stanovená v Smernici rektora TU č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Licenčná zmluva netvorí súčasť práce (generuje sa v systéme EZP po vložení práce)!


3. Na čo slúži evidenčné číslo na obale záverečnej, rigoróznej a/alebo habilitačnej práce?

Odpoveď: Evidenčné číslo slúži na jednoznačnú evidenciu práce na fakulte. O jeho používaní rozhoduje fakulta. Ak Vám nikto z fakulty evidenčné číslo neoznámil (napr. zverejnením na výveske fakulty, na webovej stránke fakulty, ...), číslo neuvádzate.


4. Ako si vygenerujem prácu vo formáte .pdf?

Odpoveď: Postupujte podľa zverejneného návodu.


5. Bude moja práca zverejnená aj v Katalógu záverečných prác Univerzitnej knižnice TU?

Odpoveď: Univerzitná knižnica TU nezverejňuje v Katalógu záverečných prác práce vložené do systému EZP od 1. 9. 2012. V katalógu sa zverejňujú iba metadáta týkajúce sa práce a link na zverejnenú prácu v CRZP.


6. Ako zistím ISBN, ktoré bolo pridelené mojej práci?

Odpoveď: ISBN (International Standard Book Number) sa záverečným, rigoróznym a habilitačným prácam neprideľuje (http://www.snk.sk/?dokumenty_typologia).