Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Martin Sentiváni: Prečo by malo zastať Slnko?

Martin Sentiváni

Filológ-neolatinista Svorad Zavarský hovorí o Martinovi Sentivánim - Svätojánskom, profesorovi historickej Trnavskej univerzity, ktorý sa dostal do filozofickej polemiky s myšlienkami Giordana Bruna, či existujú paralelné, iné svety. Vypočujte si záznam relácie K2 na Rádiu Slovensko z 2. augusta 2020. 

Kto bol Martin Sentiváni?

Titulná strana encyklopédie Martina Sentivániho MiscellaneaMartin Sentiváni SJ (1633 Liptovský Ján, SR – 1705 Trnava, SR) – encyklopedista, redaktor, univerzitný profesor. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v roku 1653 v Leobene, filozofiu študoval vo Viedni, teológiu v Trnave a Viedni, kde bol vysvätení za kňaza v roku 1665. Stal sa superiorom misionárov pre Sedmohradsko a prednášal na univerzitách vo Viedni, v Štajerskom Hradci a Mníchove. Na Trnavskej univerzite pôsobil s kratšími prerušeniami v rokoch 1668 – 1705 vo viacerých funkciách, pričom 22 rokov zastával post prefekta trnavskej univerzitnej tlačiarne. Významná je jeho slovanská edičná činnosť, keď pre Rusínov a uhorských Srbov vydával glagolské katechizmy tlačené písmenami cyriliky. Je tvorcom rozsiahleho literárneho a vedeckého diela. Životným dielom tohto vzdelanca je trojzväzková zbierka rozpráv z rozmanitých prírodovedných a spoločenskovedných odborov Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea [Vzácnejšie rozmanitosti vybrané z rôznych vedných odborov] známych pod názvom Miscellanea. Ide o encyklopedické dielo, ktoré je súhrnom súvekých poznatkov a preslávilo Martina Sentivániho, polyhistora šľachtického pôvodu, i mimo Uhorska. Priekopnícke postavenie majú najmä jeho rozpravy o hydrogeológii, optike, lekárskych vedách či agronómii.

Na obrázku titulná strana encyklopédie Martina Sentivániho Miscellanea

Kto je Svorad Zavarský?

Svorad Zavarský je filológ-neolatinista. Od roku 2002 sa profesionálne venuje latinskej literatúre písanej na Slovensku v 16. až 19. storočí. Jedným z ťažísk jeho dlhoročného bádateľského záujmu je dielo a myslenie slovenského jezuitu Martina Svätojánskeho (1633-1705), ktoré prezentoval na početných konferenciách v zahraničí a vo viacerých medzinárodných publikáciách. Za výskum recepcie Svätojánskeho diela vo Veľkej Británii získal v roku 2014 cenu Michael Williams Award od britskej historickej spoločnosti Catholic Record Society. Kolektívna monografia o polemickoteologických kódoch v žánroch staršej literatúry, ktorú pripravil na vydanie v britskom vydavateľstve v roku 2016, bola ocenená Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied ako „špičková vedecká monografia SAV“. Je predsedom medzinárodnej vedeckej spoločnosti pre výskum latinskej kultúry slovanských národov.
 

Prečítajte si tiež:

Osobnosti historickej Trnavskej univerzity známe mimo hraníc Uhorska

Múdrosť si vystavala chrám. Vychádza kniha o budovách Trnavskej univerzity

Universitas Tyrnaviensis: jedinečný architektonický komplex vzdelávacieho charakteru

13 faktov o historickej Trnavskej univerzite, ktoré ste ešte nevedeli

Dnes si pripomíname 385. výročie, študenti pripravili mozaiku z 385 fotiek

Odkaz Trnavskej univerzity sa preháňa diaľavami nekonečného vesmíru

 

 

✅  Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnavskej univerzite #truni

✅  Prihlás sa ešte dnes

✅  Viac informácií nájdeš tu

✅  Zaujímajú ťa informácie z diania na TRUNI? Prihláste sa na odber nášho newslettra.

 

Trnavskú univerzitu môžeš sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png