Skočiť na hlavný obsah

Kontakty pre rigorózne a habilitačné konania

Fakulta Rigorózne konania Habilitačné a inauguračné konania
PDF Margita Chovancová
Študijné oddelenie
tel.: 033/5514525
e-mail: mchovanc [at] truni.sk
Zuzana Jakubovská
Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
tel.: 033/5514529
e-mail: zuzana.jakubovska [at] truni.sk
FF Tatiana Masnicová
Študijné oddelenie
tel.: 033/5939387
e-mail: tatiana.masnicova [at] truni.sk
Elena Janusová
Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
tel.: 033/5939384
e-mail: ejanus [at] truni.sk
FZaSP Ivana Nováková
Sekretariát dekana
tel.: 033 / 5939 444
dekfzsp [at] truni.sk
PhDr. Ľubica Gergelová
Referát pre vedu a výskum
tel.: 033/5939492
e-mail: lgergel [at] truni.sk
PF Daniela Brestovanská
Referát pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť
tel.: 033/5939605
e-mail: rigopf [at] truni.sk
Daniela Brestovanská
Referát pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť
tel.: 033/5939605
e-mail: daniela.brestovanska [at] truni.sk
TF PhDr. Rastislav Nemec, PhD.
Katedra filozofie
tel.: 02/52 77 54 71
e-mail: rastislav.nemec [at] tftu.sk