Skočiť na hlavný obsah

Fakultní a katedroví administrátori EZP

 

Katedra, študijný program

Admin EZP

Telefón

FF

FAKULTNÝ ADMIN

maria.dedova [at] truni.sk (Mgr. Mária Dědová PhD.)

033/5939 361

Katedra dejín a teórie umenia

richard.erazmus.procka [at] truni.sk (Mgr. Richard Pročka, PhD.)

033/5939 374

Katedra etiky a morálnej filozofie

PhDr. Peter Rusnák PhD.

033/5939 211

Katedra filozofie

michal.zvarik [at] truni.sk (Mgr. Michal Zvarík PhD.)

033/5939 111

Katedra histórie

pavol.jakubcin [at] truni.sk (Mgr. Pavol Jakubčin PhD.)

033/5939 361

Katedra klasickej archeológie

miroslava.danova [at] truni.sk (Mgr. Miroslava Daňová, PhD.)

033/5939 371

Katedra klasických jazykov

jozef.kordos [at] truni.sk (Mgr. Jozef Kordoš PhD.)

033/5939 363

Katedra politológie

marcel.martinkovic [at] truni.sk (Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.)

033/5939 376

Katedra psychológie

michal.kohut [at] truni.sk (Mgr. Michal Kohút, PhD.)

033/5939 362

Katedra sociológie

martin.fero [at] truni.sk (Mgr. Martin Fero, PhD.)

033/5939 361

Habilitačné konania

elena.janusova [at] truni.sk (Elena Janusová)

033/5939 384

Rigorózne konania

tatiana.masnicova [at] truni.sk (Tatiana Masnicová)

033/5939 387

PDF

FAKULTNÝ ADMIN
 

milan.pokorny [at] truni.sk (PaedDr. Milan Pokorný PhD.)


viera.peterkova [at] truni.sk (doc. Ing. Viera Peterková PhD.)

033/5939 516

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) - Bc., Mgr., Teória biologického vzdelávania PhD.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - Mgr.

zuzana.petrova [at] truni.sk (doc. PhDr. Zuzana Petrová PhD.)

033/5514 618

Katedra školskej pedagogiky

zuzana.petrova [at] truni.sk (doc. PhDr. Zuzana Petrová PhD.)

033/5514 618

Pedagogika výtvarneho umenia - Mgr.

Mgr. art. Zuzana Branišová ArtD.

033/5939 554

Animácia výtvarneho umenia - Bc.

Predškolská a elementárna pedagogika - Bc.

zuzana.petrova [at] truni.sk (doc. PhDr. Zuzana Petrová PhD.)

033/5514 618

Školská pedagogika - PhD.

Habilitačné konania

zuzana.jakubovska [at] truni.sk (Zuzana Jakubovská)

033/5514 618

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)- Bc., Mgr.

dagmar.blight [at] truni.sk (PaedDr. Dagmar Blight PhD.)

033/5514 547

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) - Bc., Mgr.

tomas.godis [at] truni.sk (Mgr. Tomáš Godiš PhD.)

033/5939 540

Rigorózne konania

margita.chovancova [at] truni.sk (Margita Chovancová)

033/5514 618

Sociálna pedagogika a vychov. - Bc., Mgr. Pedagogika - PhD.

ivana.suhajdova [at] truni.sk (Mgr. Ivana Šuhajdová PhD.)

033/5939 568

Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) - Bc., Mgr.

ivana.suhajdova [at] truni.sk (Mgr. Ivana Šuhajdová PhD.)

033/5939 568

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) - Bc., Mgr.

jan.reguli [at] truni.sk (doc. Ing. Ján Reguli CSc)

033/5514618, kl. 503

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)- Bc., Mgr.

milan.pokorny [at] truni.sk (PaedDr. Milan Pokorný PhD.)

033/5939 578

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)- Bc., Mgr.

milan.pokorny [at] truni.sk (PaedDr. Milan Pokorný PhD.)

033/5939 549

Katedra pedagogiských štúdií

ivana.suhajdova [at] truni.sk (Mgr. Ivana Šuhajdová PhD.)

033/5939 568

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) - Bc., Mgr.

PaedDr. Andrej Závodný PhD.

033/5939 577

Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) - Bc., Mgr.

Mgr. MgA. Roman Gajdoš PhD.

033/5514618, kl. 554

FZaSP

Habilitačné konania

lubica.gergelova [at] truni.sk (PhDr. Ľubica Gergelová)

033/5939 492

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

zuzana.bardyova [at] truni.sk (Mgr. Zuzana Bárdyová PhD.)

033/5939 421

Katedra ošetrovateľstva

jana.martinkova [at] truni.sk (PhDr. Jana Martinková PhD.)

033/5939 425

Katedra sociálnej práce

martina.zakova [at] truni.sk (doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.)

033/5939 407

Katedra verejného zdravotníctva

margareta.kacmarikova [at] truni.sk (doc. Ing. Margaréta Kačmariková PhD.)

033/5939 111

Habilitačné konania

lubica.gergelova [at] truni.sk (PhDr. Ľubica Gergelová)

Mgr. Ľubica Valčuhová
 

033/5939 492

033/5939 450
 

Rigorózne konania

Ivana Nováková

033/5939 444

FAKULTNÝ ADMIN

michal.rafajdus [at] truni.sk (Mgr. Michal Rafajdus PhD.)

033/5939 452

Katedra managementu a jazykov

TF

FAKULTNÝ ADMIN

miroslav.karaba [at] truni.sk (doc. PhDr. Miroslav Karaba PhD.)

02/52775 421

Katedra filozofie

doc. PhDr. Rastislav Nemec PhD.

02/52775 471

PF

FAKULTNÝ ADMIN

Ing. František Hanušiak

033/5939 650

 

Rigorózne a habilitačné konania

daniela.brestovanska [at] truni.sk (Daniela Brestovanská)

033/5939 605

Katedra dejín práva

adriana.svecova [at] truni.sk (doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová PhD.)

033/5939 622

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

Mgr. Bc. Martin Bulla PhD.

033/5939 638

Katedra občianskeho a obchodného práva

katarina.geskova [at] truni.sk (JUDr. Katarína Gešková PhD)katarina.geskova [at] truni.sk (.)

033/5939 641

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

JUDr. Viktor Križan PhD.

033/5939 645

Katedra propedeutiky právnických predmetov

simunova [at] truni.sk (JUDr. Lucia Šimunová, PhD.)

033/5939 624

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

michal.alac [at] truni.sk (JUDr. Michal Aláč, PhD.)

033/5939 635

Katedra teórie práva a ústavného práva

marek.kacer [at] truni.sk (Mgr. Marek Káčer PhD.)

033/5939 629

Katedra trestného práva a kriminológie

eva.szabova [at] truni.sk (JUDr. Eva Szabová)

033/5939 633

Ústav práva duševného vlastníctva

JUDr. Anton Škreko PhD.

033/5939 613

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

michaela.moravcikova [at] truni.sk (ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková Th. D.)

033/5939 640