Skočiť na hlavný obsah

Open Access databázy


EZB

Knižnica elektronických časopisov – Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB je projekt Univerzitnej knižnice v Regensburgu. V súčasnosti je do tohto projektu zapojených vyše 300 inštitúcií z celého sveta. EZB ponúka jednoduchý prístup k odborným  elektronickým časopisom, ktoré sú voľne prístupné na internete alebo sú prístupné online v rámci knižnice na základe predplatného.
Databáza Public Library of Science obsahuje viac ako 160- tisíc článkov, ktoré sú voľne dostupné a poskytujú kvalitné a odborné výskumy vo všetkých  oblastiach vedy a medicíny. Články sú licencované pod Creative Commons (CC BY). Táto licencia umožňuje články bezplatne čítať, kopírovať, distribuovať a používať bez obmedzenia s tým, že autora článkov musia citovať.

ProQuest Open Access Complete

Open Access Complete zjednodušuje používateľom vyhľadávanie otvorených kníh z databázy ProQuest Ebook central. 

PubMed je plnotextový archív časopiseckej literatúry z oblasti biomedicíny a vied o živej prírode z archívov U.S. National Institutes of Health's a z National Library of Medicine. PubMEd je vyhľadávací a rešeršný systém, ktorý zahŕňa viaceré databázy, a to: PubMed, Nucleotide and Protein Sequences, Protein Structures, Complete Genomes, Taxonomy a ďalšie. Umožňuje prístup do databázy MEDLINE a zároveň vstup do niektorých voľne prístupných plnotextových časopisov. 
 

BioMed Central patrí pod Springer Nature a poskytuje prístup k takmer 300 recenzovaným časopisom z oblasti biológie, biomedicíny a medicíny. Autori, ktorí publikujú v BioMed central si ponechávajú autorské práva k svojej práci, ale články sú licencované pod Creative Commons (CC BY). Táto licencia umožňuje články bezplatne čítať, kopírovať, distribuovať a používať bez obmedzenia s tým, že autora článkov musia citovať. Vydavateľstvo BioMed poskytuje široké portfólio časopisov s otvoreným prístupom a to z prostredia vedy, technológií a medicíny.


DOAJ 

Directory of Open Access Journals je portál, ktorý sprístupňuje kvalitné recenzované odborné periodiká. Ide o portál, ktorý bol založený v roku 2003 vo Švédsku. Nachádzajú sa tu časopisy z viac ako 130 krajín a obsahuje viac ako 2 200 000 článkov zo všetkých oblastí. Periodiká pridané do toho portálu musia spĺňať tie najnáročnejšie kritériá tak, aby sa predišlo pridaniu predátorského periodika do databázy DOAJ.
 

eur-lex.europa.eu

EUR-Lex umožňuje komplexný prístup k európskemu právu. Poskytuje vhodné prostriedky, vďaka ktorým možno priamo listovať v Úradnom vestníku Európskej únie, základných zmluvách, právnych predpisoch, sériách dokumentov Európskej komisie, v právnych prípadoch Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa, ako aj v zbierke konsolidovaných právnych predpisov. Prostredníctvom EUR-Lexu sa možno dostať aj k iným zdrojom informácií, ako sú napríklad registre inštitúcií a ostatných legislatívnych webstránok Európskej únie a členských štátov.

EUR-Lex ponúka funkcie vyhľadávania zosúladené s osvedčenými vyhľadávacími pomôckami CELEX-u, ktoré sú plne integrované a poskytujú podrobnú dokumentačnú a právnu analýzu. Umožňuje bezplatný prístup ku všetkým typom dokumentov (formáty: HTML, PDF, WORD a TIF), ktoré sú dostupné vo všetkých dvadsiatich jazykoch.


Voľný prístup k publikáciám Eurostatu
 

 


Wiley Open Access  

Wiley Open Access časopisy sú od nakladateľstva Wiley, jedného z popredných akademických a odborných vydavateľstiev na svete. Databáza poskytuje voľný prístup k úplným textom článkov autorov, ktorí sa rozhodli publikovať v Open Access časopisoch vydavateľstva Wiley- Blackwell a voľne tak zverejniť výsledky svojho výskumu. Všetky články sú okamžite k dispozícii voľne na čítanie, je možné ich sťahovať a zdieľať. Časopisy z oblasti biológie, chémie a lekárskych vied.


ERIC 


The Education Resources Information Center je on-line digitálna knižnica vzdelávacieho výskumu a informácií. Obsahuje bibliografické záznamy vzdelávacej literatúry, pedagogických výskumov a kolekciu plných textov. Databáza poskytuje jednoduchý prehľad ako môžeme vyhľadávať http://eric.ed.gov/?advanced (návod).  Obsahuje knihy, časopisy, ale aj iné dokumenty z oblasti pedagogiky.


Open Library  

Open Library je multiodborová databáza a obsahuje viac ako 20 miliónov záznamov z toho viac ako 1,7 milióna elektronických kníh je voľne dostupných online. Každá kniha môže byť vypožičaná iba jedným čitateľom pre prezeranie je potrebná bezplatná registrácia na portáli. Knihy je možné prezerať buď vo webovom prehliadači, alebo na čítačke kariet, ktoré podporujú Adobe DRM voformátoch PDF alebo ePub.


PQDT Open

ProQuest Open ponúka otvorený prístup k dizertáciám a záverečným prácam z rôznych odborov. Vo formáte pdf sprístupňuje viac ako 3 mil. dizertačných a diplomových prác publikovaných od roku 1637.
 


JSTOR Early Journal Content

Táto databáza obsahuje výber z časopiseckých materiálov zverejnených pred 1923 v Spojených štátoch a pred rokom 1870 v iných krajinách. To zahŕňa možnosť bádania v umení a humanitných vedách, v oblasti ekonómie a politiky, a v matematike a iných ďalších vedných disciplínach. Databáza obsahuje takmer pol milióna článkov z viac ako 200 časopisov.

 


JSTOR eBooks

Nová databáza, ktorú ponúka JSTOR sprístupňuje monografie zo štyroch skvelých vydavateľstiev: University of California Press, University of Michigan Press, UCL Press, a Cornell University Press. V priebehu budúceho roka by malo na zoznam pribudnúť niekoľko stoviek elektronických kníh s otvoreným prístupom. Táto iniciatíva JSTOR má prehlbovať vzdelávanie, rozšíriť prístup k informáciám s cieľom maximalizovať prístup a minimalizovať náklady.


JoVEJoVE

Journal of Visualized Experiments má sekciu open access recenzovaných video článkov a video protokolov s experimentami. 


BioOne Complete

BioOne Complete je plnotextová databáza, ktorá obsahuje viac ako 190 nezávisle publikovaných časopisov zameraných na biológiu, ekológiu a enviromentálne vedy.


Městská knihovna v Praze


Online projekt Mestskej knižnice v Prahe E-knižnica obsahuje viac ako 700 titulov elektronických kníh, ktoré možno prezerať online, alebo je tu možnosť tieto knihy stiahnuť až do siedmych rôznych formátov voľne dostupných na stiahnutie. MKP obsahuje aj viac ako 5000 historických dokumentov digitálnej podobe.


Česká digitální knihovna

ČDK obsahuje metadáta priebežne zozbierané z digitálnych knižníc v Českej republike (Národná knižnica ČR, Moravská zemská knižnica v Brne, Knižnica akadémie vied ČR a Národná technická knižnica). Databáza umožňuje vyhľadávanie v dokumentoch z týchto knižníc a cieľom je zaistenie prístupu k digitálnym dokumentom z jedného miesta. Nachádzajú sa tu typy dokumentov: monografie, periodiká, rukopisy, mapy, hudobniny a grafiky.


Open Book Publishers
Open Book Publishers, Open Access

Vydavateľstvo Open Book Publishers obsahujú knihy, ktoré sú voľne dostupné pre všetkých na čítanie online, na stiahnutie a zdieľanie popredný nezávislý vydavateľ Open Access v oblasti humanitných a sociálnych vied vo Veľkej Británii: neziskový sociálny podnik prevádzkovaný vedcami, ktorí sa zaviazali sprístupňovať vysoko kvalitný výskum voľne čitateľom z celého sveta.
Vydávajú monografie a učebnice vo všetkých oblastiach a ponúkajú akademickú dokonalosť tradičnej tlače v kombinácii s rýchlosťou, pohodlím a dostupnosťou digitálneho publikovania. 

HathiTrustHuthi Trust, Open Access

 

HathiTrust je partnerstvo akademických a výskumných inštitúcií a ponúka zbierku miliónov titulov digitalizovaných z knižníc po celom svete.

 


Open Access on MuseProject Muse, Open Access

Project MUSE ponúka knihy, časopisy a diela o digitálnych humanitných a spoločenských vedách s otvoreným prístupom od vedeckých spoločností a nezávislých neziskových akademických vydavateľov.