Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Veda a výskum

Webináre júl 2018

Vážení užívatelia Web of Science,

radi by sme Vás touto cestou pozvali na júlové otvorené webináre k produktom spoločnosti Clarivate Analytics. 

Webináre máj-júl 2018

Vážení užívatelia WOS,

v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR by sme Vás radi pozvali na webináre určené širokej užívateľskej verejnosti. 

Webináre marec, apríl 2018

Vážení užívatelia Web of Science,
radi by sme Vás pozvali na otvorené webináre k produktom rodiny Web of Science.