Skočiť na hlavný obsah

Open Access publikovanie - Springer Nature

Zdroj
Univerzitná knižnica

 

Vážení používatelia,

dovoľujeme si vás informovať o významnom kroku v podpore otvorenej vedy na Slovensku.

Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom z verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied publikovanie v režime otvoreného prístupu v časopisoch vydavateľstva Springer Nature.

Na transformačnej dohode medzi Springer Nature a slovenským konzorciom CVTI SR sa podieľa 20 inštitúcií, čo znamená, že korešpondujúci autori zo zúčastnených inštitúcií môžu publikovať svoje články s otvoreným prístupom a bez APC poplatkov v open access časopisoch vydavateľa Springer Nature.

Ako postupovať pri podávaní žiadosti.

Ďalšie informácie pre autorov.