Skočiť na hlavný obsah

Grantový systém univerzity

Trnavská univerzita v Trnave vytvorila univerzitný grantový systém zriadením grantového fondu univerzity, prijatím jeho štatútu, vytvorením grantovej komisie a financovaním univerzitných vedeckých projektov z tohto fondu.

V snahe podporiť vedeckú, výskumnú a umeleckú činnosť učiteľov a vedeckých pracovníkov zamestnaných na ustanovený týždenný pracovný časa doktorandov študujúcich v dennej forme štúdia na Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje rektor univerzity v zmysle Smernice č. 7/2007 „Zásady udeľovania Grantov Trnavskej univerzity v Trnave“ granty Trnavskej univerzity v Trnave.

Výzva rok 2024