Skočiť na hlavný obsah

Často kladené otázky (FAQ)

1. Prečo musím pre elektronickú komunikáciu s univerzitou používať univerzitnú emailovú schránku a nie svoju súkromnú?
2. Čo je to distribučná skupina ?
3. Čo je to globálny adresár a ako ho môžem použiť?
4. Správa o neprítomnosti. (dovolenka, PN)

 1. Prečo musím pre elektronickú komunikáciu s univerzitou používať univerzitnú emailovú schránku a nie svoju súkromnú?

Ako zamestnancovi TU Vám táto povinnosť vychádza zo Smernice rektora č.13/2012 Pravidlá používania a správy počítačovej a hlasovej siete TU.
Ďalšie usmernenia sú v  Metodickom pokyne Centra informačných systémov CIS 1/2014 PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ELEKTRONICKEJ POŠTY Zimbra 1, Zimbra 2.

Univerzitná emailová schránka má viaceré výhody:

  • emaily sa doručujú v rámci lokálnej univerzitnej siete spoľahlivo a rýchlo, čo nie je možné zaručiť pri používaní iných poštových serverov (antispamové filtre, plné poštové schránky)
  • priamo v systéme je k dispozícii priebežne aktualizovaný adresár  (globálny adresár) všetkých študentov a zamestnancov so základnými informáciami o danej osobe a jej kontaktnými údajmi
  • v globálnom adresári sú k dispozícii skupinové mailové adresy - distribučné skupiny,  vytvorené podľa formy štúdia, študijných programov a ročníka, čo umožňuje naraz odoslať správu viacerým študentom, pre zamestnancov sú distribučné skupiny vytvorené podľa pracovísk a katedier
  • systém umožňuje okrem tradičných poštových služieb aj ďalšie funkcie skupinovej spolupráce (aktovka, úlohy, globálny adresár)  viac sa dozviete v Web klient Zimbra  - Používateľská príručka


2. Čo je to distribučná skupina ?
Distribučná skupina (DS) je email adresa ktorej v systéme je priradená množina email adries. V našom prípade email adries študentov, alebo zamestnancov. 
Keď zašlete email na distribučnú skupinu, email bude doručený všetkým jeho členom.
Distribučné skupiny používajte len v odôvodnených prípadoch.  Je  zakázané ich zneužívanie na rozosielanie nevyžiadanej pošty.


3. Čo je to globálny adresár a ako ho môžem použiť?
Globálny adresár (GA) je zoznam kontaktov všetkých študentov a zamestnancov univerzity so základnými organizačnými údajmi.  V globálnom adresári sú aj distribučné skupiny.
Pre vyhľadávanie v globálnom adresári postupujte podľa obrázka a textu :
nakliknutie GA

Pre vyhľadanie osoby do vyhľadávacieho poľa zadajte: priezvisko (email adresu, meno) alebo len ich časti a stlačte „Hľadať“.  

Pre vyhľadanie distribučných skupín zamestnancov katedier a oddelení fakulty do vyhľadávacieho poľa zadajte napr.: "DZ PDF" a stlačte „Hľadať“. 

Pre vyhľadanie dvšetkých distribučných študentov fakulty do vyhľadávacieho poľa zadajte napr.: "DS PDF" a stlačte „Hľadať“. 

Pre vyhľadanie distribučných skupín študentov fakulty denné štúdium do vyhľadávacieho poľa zadajte napr.: "PDF den"  a stlačte „Hľadať“.  

Pre vyhľadanie distribučných skupín študentov fakulty externé štúdium do vyhľadávacieho poľa zadajte napr.: "PDF ext"  a stlačte „Hľadať“. 

(Skratky fakúlt : PF, FF, TF, PDF, FZSP)

V Zimbre 2 má každý užívateľ aj vlastný adresár kontaktov do ktorého si môžete kontakty vkladať z globálneho adresára. 

Druhý spôsob použitia GA:

Pri písaní nového mailu, kliknite na tlačítko "Komu:"  a zobrazí sa vám okno pre vyhľadávanie a  výber príjemcu správy.

Okno

Vo vyhľadávaní používate hore uvedené skratky.


4. Správa o neprítomnosti. (dovolenka, PN)
Počas vašej neprítomnosti na pracovisku si môžete cez webmail.truni.sk nastaviť automatickú odpoveď pre prichádzajúce správy.  
Nastavenia / pošta / Správa o neprítomnosti zapnutá 


Napr:
Správa o neprítomnosti