Skočiť na hlavný obsah

Aktivity študentov

Latinský jazyk a kultúra - exkurzie:

Carnuntum
Pezinok

Výlet študentov 1 ročníka odboru nemecký jazyk do Viedne a prezentácia výletu vytvorená účastníkmi.

Výlet študentov  odboru nemecký jazyk do Košíc a prezentácia výletu vytvorená účastníkmi.