Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stáž na Slovenskej katolíckej misii v Paríži

Erasmus+ ponúka stáže pre študentov na Slovenskej katolíckej misii v Paríži. Podmienkou je nutnosť ovládania francúzskeho jazyka. Výška mesačného grantu 720 EUR. Študent sa musí zúčastniť výberového konania pre Erasmus mobility na svojej fakulte.

SKMViac informácií o Erasmus stážach.