Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Stáž na Slovenskej katolíckej misii v Paríži

Erasmus+ ponúka stáže pre študentov na Slovenskej katolíckej misii v Paríži. Podmienkou je nutnosť ovládania francúzskeho jazyka. Výška mesačného grantu 720 EUR. Študent sa musí zúčastniť výberového konania pre Erasmus mobility na svojej fakulte.

SKMViac informácií o Erasmus stážach.