Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Psychologické večery pokračujú - pozvánka

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov spoluorganizuje ďalšiu sériu prednášok, na ktoré Vás srdečne pozýva.