Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Psychologické večery pokračujú - pozvánka

Psychologická ambulancia Centra podpory študentov spoluorganizuje ďalšiu sériu prednášok, na ktoré Vás srdečne pozýva.