Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pozývame vás na slávnostné otvorenie nového akademického roka 2021/2022

Srdečne pozývame celú akademickú obec Trnavskej univerzity v Trnave - osobitne prvákov - zúčastniť sa slávnostného otvorenia nového akademického roka 2021/2022. Podujatie začne bohoslužbou Veni Sancte, po ktorej bude nasledovať akademická slávnosť v aule Marianum. Študentom bolo udelené v tom čase rektorské voľno.

Vzhľadom na súčasnú situáciu prebehne akademické stretnutie pri zachovaní platných proticovidových opatrení. Účasť bude možná do naplnenia kapacity podľa aktuálne platného covid automatu.

Si prvák a ešte sa hľadáš v Trnave? Zorientovať sa ti pomôže mapa študentského mesta!

 

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!