Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektorské voľno v pondelok 20. septembra pre študentov TRUNI

 

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje študentom,

ktorí sa zúčastnia na podujatiach slávnostného otvorenia akademického roku dňa 20. septembra 2021

v čase od 08. 30 h  do 13. 00 h

rektorské voľno.

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.

rektor Trnavskej univerzity v Trnave