Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Mapa: Moje študentské mesto Trnava

Študentská rada Trnavskej univerzity (ŠR TU) zverejnila mapu univerzitného mesta Trnava s vyznačenými dôležitými miestami. Mapka, ktorú vytvorila študentka Michaela Podhorová, slúži ako náhrada za udalosť Pochod Trnavou (Welcome Day). Po kliknutí na obrázok sa vám otvorí PDF súbor. 

mapa Trnava, mapa Trnavy, študentská mapa Trnavy

 

Na budúci rok ťa čakáme na Welcome Day: Trnava sa môže stať aj tvojím univerzitným mestom. Chceme, aby si študoval(a) u nás! 

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!