Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zverejňujeme harmonogram ubytovacieho procesu

Prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. vyhlasuje na akademický rok 2020/2021 nasledovný Harmonogram ubytovacieho procesu.