Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Zverejňujeme harmonogram ubytovacieho procesu

Prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. vyhlasuje na akademický rok 2020/2021 nasledovný Harmonogram ubytovacieho procesu.