Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zoznam navrhnutých kandidátov na voľbu zástupcu študentov do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2018-2021

Zdroj: 
Akademický senát TU
  • Simona Kuzmuková, 1. roč. Bc., Ošetrovateľstvo, FZaSP TU
  • Bc. Patrik Pupík, 1. roč. Mgr., Právo, PrF TU
  • Bc. Veronika Svoreňová, 1. roč. Mgr., Právo, PrF TU
  • Bc. Viktor Vallo, 1. roč. Mgr., Právo, PrF TU
  • Samuel Žilka, 3. roč. Bc., Právo, PrF TU

Viac info