Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Zoznam navrhnutých kandidátov na voľbu zástupcu študentov do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2018-2021

Zdroj: 
Akademický senát TU
  • Simona Kuzmuková, 1. roč. Bc., Ošetrovateľstvo, FZaSP TU
  • Bc. Patrik Pupík, 1. roč. Mgr., Právo, PrF TU
  • Bc. Veronika Svoreňová, 1. roč. Mgr., Právo, PrF TU
  • Bc. Viktor Vallo, 1. roč. Mgr., Právo, PrF TU
  • Samuel Žilka, 3. roč. Bc., Právo, PrF TU

Viac info