Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zomrel profesor histórie, archivár a znalec Trnavy Jozef Šimončič

V sobotu 21. novembra 2020 zomrel vo veku 92 rokov prof. PhDr. Jozef Šimončič, slovenských archivár a univerzitný profesor.

Pán profesor Jozef Šimončič patril k zakladateľskej generácii pedagógov Trnavskej univerzity, na ktorej po jej znovuobnovení v roku 1992 pôsobil ako interný pedagóg na katedre histórie.

Popri pedagogickom pôsobení na pôde univerzity pán profesor J. Šimončič zorganizoval aj niekoľko vedeckých konferencií a rozvíjal svoju bohatú publikačnú činnosť, ktorej ťažiskovými témami sú dejiny Trnavy a Trnavskej univerzity.

V roku 2015 Trnavská univerzita ocenila profesora J. Šimončiča zlatou medailou. 

Pri príležitosti životného jubilea 90 rokov sa dňa 19. júna 2018 v Trnave uskutočnilo kolokvium Pocta profesorovi Jozefovi Šimončičovi, ktoré zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Ústav dejín Trnavskej univerzity, Tyrnavia – Spolok trnavských historikov SHS pri SAV v Bratislave, Štátny archív v Trnave a mesto Trnava.

Vypočujte si správu Rádia Regina o úmrtí prof. Šimončiča.

jozef šimončič

 

foto: Filozofická fakulta TRUNI