Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zomrel čestný doktor TU prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., Dr. h. c.

Vo veku 95 rokov zomrel 16. novembra 2019 Július Pašteka, jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov v oblasti humanitných vied, ktorého činnosť vo vysokej miere ovplyvnila slovenskú kresťanskú kultúru počas obdobia komunizmu a po ňom. 
 
Za svoje celoživotné dielo dostal viaceré štátne i vedecko-pedagogické vyznamenania Slovenskej republiky, Slovenskej akadémie vied i Matice slovenskej. Pápež Ján Pavol II. mu v roku 1999 udelil Veľký kríž rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého a prezident SR v roku 2004, za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a školstva a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí, mu udelil Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa.
 
V roku 1998 dostal za svoju celoživotnú tvorbu Cenu Literárneho fondu. Trnavská univerzita v Trnave mu v roku 2001 udelila čestný titul doctor honoris causa, rovnako ako v roku 2009 Katolícka univerzita v Ružomberku.
 
 
Foto: SAV