Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Zomrel čestný doktor TU prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., Dr. h. c.

Vo veku 95 rokov zomrel 16. novembra 2019 Július Pašteka, jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov v oblasti humanitných vied, ktorého činnosť vo vysokej miere ovplyvnila slovenskú kresťanskú kultúru počas obdobia komunizmu a po ňom. 
 
Za svoje celoživotné dielo dostal viaceré štátne i vedecko-pedagogické vyznamenania Slovenskej republiky, Slovenskej akadémie vied i Matice slovenskej. Pápež Ján Pavol II. mu v roku 1999 udelil Veľký kríž rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého a prezident SR v roku 2004, za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a školstva a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí, mu udelil Rad Ľudovíta Štúra I. stupňa.
 
V roku 1998 dostal za svoju celoživotnú tvorbu Cenu Literárneho fondu. Trnavská univerzita v Trnave mu v roku 2001 udelila čestný titul doctor honoris causa, rovnako ako v roku 2009 Katolícka univerzita v Ružomberku.
 
 
Foto: SAV