Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zmena poplatkov za ubytovanie v ŠD Miloša Uhra od 1. 1. 2020

Vážení študenti,

dovoľujeme si  vám oznámiť, že dňa 12. 11. 2019 bol vedením MTF STU schválený nový Cenník poplatkov za ubytovanie v ŠDaJ M. Uhra platný od 1. 1. 2020.

Žiadame študentov ubytovaných v ŠD MU o rešpektovanie tejto zmeny a dodržanie termínov platieb určených v Zmluve o ubytovaní.

Nový cenník poplatkov za ubytovanie v ŠD MU si môžete pozrieť tu: https://www.truni.sk/ubytovne-zakladne-informacie

                                                                                              JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
                                                                              prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu

v Trnave, 3. 12. 2019