Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zatvorenie knižnice od 8.2.2021

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Vzhľadom na opatrenia, vyplývajúce zo 4. stupňa varovania covid automatu je nevyhnutné od 8. februára do odvolania opätovne zatvoriť univerzitnú knižnicu.

Vypožičané knihy môžete vracať poštou na adresu Univerzitná knižnica TU, Hornopotočná 23, Trnava alebo do biblioboxu, ktorý je umiestnený pred vstupom do budovy TU. Knihy si však môžete aj naďalej predlžovať emailom, telefonicky alebo prostredníctvom vášho čitateľského konta. V tomto období je zrušený upomienkový režim, pokuty sa však načítavajú a preto sa nám prosím ozvite prostrednícvom emailu so žiadosťou o stornovanie pokút. Píšte na emailové adresy viera.cambalova@truni.sk ALEBO alena.bzdilova@truni.sk. Za oneskorené vrátenie nebudete finančne postihovaní.

 

Výpožičky a služba delivery

Pokračujeme službou delivery. Žiadanky na túto službu zasielajte na email viera.cambalova@truni.sk. Na žiadanku uveďte základné údaje z online katalógu: prírastkové číslo knihy, meno autora, názov, rozsah strán alebo rozsah kapitoly, prípadne priložte screen shot detailu záznamu z online katalógu. Na základe vašej požiadavky na konkrétny text v knihe či periodiku z knižnice vám tento oskenovaný v rozsahu max. 20 strán zašleme na email. Prosíme však o trpezlivosť, žiadanky sa budú vybavovať podľa poradovníka príchodu na email.

 

Rešerš

Žiadosti na výber a zoznam literatúry zasielajte na mail alena.bzdilova@truni.sk ALEBO viera.cambalova@truni.sk. Takisto vás žiadame kontaktovať vždy len jednu osobu.

 

Open acces, vzdialený prístup

Pripomíname aj sekciu otvoreného prístupu https://www.truni.sk/open-access-pro-life, v ktorom sa nachádzajú texty v úplnom alebo čiastočnom úplnom znení.

Využite aj vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov https://www.truni.sk/elektronicke-informacne-zdroje-eiz (návod na vzdialený prístup https://www.truni.sk/vzdialeny-pristup-k-elektronickym...)