Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Základné údaje o ISSM

Informačný systém pre správu a manažment (ISSM) bol implementovaný v prostredí Trnavskej univerzity v rámci projektu z EŠF s názvom Zefektívnenie správy a riadenia univerzity s využitím moderných technológií. Cieľom zavedenia tohto systému je poskytnúť manažérom univerzity účinný nástroj na zefektívnenie činností, ktoré súvisia s riadiacimi a manažérskymi procesmi na univerzite. ISSM obsahuje viacero softvérových modulov na elektronizáciu dokumentov a procesov :

  • Evidencia a správa zasadnutí orgánov vedenia univerzity
  • Evidencia a správa vnútorných predpisov
  • Evidencia a správa zmlúv
  • Procesný modul Pripomienkovanie
  • Procesný modul Schvaľovanie
  • Procesný modul Úlohy
  • Procesný modul Rezervácia miestností
  • Spisová služba a registratúra

Implementácia a využívanie ISSM je naplnením jednej z úloh Dlhodobého zámeru TU na roky 2009 - 2014. Po implementácii projektu využíva procesné moduly ISSM 55 vedúcich a riadiacich  zamestnancov a modul spisovej služby (BRISK) 63 zamestnancov univerzity.

Do nasadenia novej verzie modulu BRISK má tento modul samostatné prihlasovanie.