Skočiť na hlavný obsah

Za Petrom Horváthom: Trnavskú univerzitu považoval za najvzácnejší klenot

Historik a muzeológ RNDr. Peter Horváth zomrel 8. januára 2021 vo veku 77 rokov. Bol členom správnej rady Trnavskej univerzity. Nekrológ napísal jeho kolega a spolupracovník profesor Vladimír Rábik. 

Peter Horváth (foto: Pavol Machovič)Trnava je genius loci, kolíska slovenských dejín, ktoré tu kvasili pre každý ďalší vývoj... Je zvláštnym magnetom, ktorý priťahoval a stále ťahá ľudí, ktorí sa tvorivo dotýkajú slovenskej kultúry. Len málokedy sa to dá vysvetliť ... A nie je to abstraktná úvaha, sú to konkrétni ľudia a ich príbehy.

Presne takým je aj príbeh Petra Horvátha, trnavského patriota, invenčného slovenského kulturológa, muzeológa, historika ... no celkom iste najviac priateľa, priateľa človeka v jeho individuálnom príbehu, ľudí ako nositeľov myšlienky a osobitne našej univerzity... Bol hrdý na to, že bol členom našej správnej rady, a to už od roku 2003 nepretržite, lebo považoval Trnavskú univerzitu s jej tradíciou a odkazom za najvzácnejší klenot Trnavy a celého Slovenska. Ako veľmi dobre znalý jej histórie – minulej i celkom nedávnej - ho sám všade, kde sa len pohyboval, s láskou a vášňou, každému nadšene ukazoval s bázňou v dlaniach... Trnavskú univerzitu mal Peter v srdci a univerzita mala v srdci jeho...

Mne osobne, ale vlastne aj celej univerzite, ponúkol priateľstvo, jedno z najvzácnejších, aké som kedy dostal v Trnave darom ... bolo bez kalkulu a pretvárky, iba s láskavosťou a porozumením, ba až s radosťou z každého jedného úspechu Trnavskej univerzity, ale aj nového pohľadu na dejiny Trnavy, ktorú miloval, lebo ako sám raz povedal: „je asi osudom Trnavy, že tie najväčšie veci vo výskume jej dejín robia tí Netrnavčania“. To azda preto, lebo dokázal mať zmysel pre perspektívu a kontext udalostí, ktoré, aj keď sa odohrávali v trnavskom šapitó, mali oveľa širšiu ozvenu, ktorá ďaleko presahovala trnavský chotár. Presne toto Peter vedel veľmi dobre a často to zdôrazňoval, lebo aj keď verný svojmu kultúrnemu a historickému rozhľadu, v roku 1986 opustil na dvadsať rokov trnavskú kultúrnu „scénu“, keď sa dal do služieb tej celoštátnej – stal sa zamestnancom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tým získal obrovský rozhľad, ktorý ešte prehĺbil jeho vzťah k trnavskej kultúrnej oblasti. Videl jej význam v širšom kontexte. O jeho odbornej a osobnostnej kvalite svedčí strohý fakt, že viaceré významné a zásadné pozície na ministerstve zastával počas éry až dvanástich ministrov. V turbulentnom prostredí slovenskej politiky, a osobitne tej v kultúre, je to ojedinelý zjav, ktorý je zároveň tichým svedkom Petrovho „fortieľa“.

Peter Horváth ukončil štúdium histórie a geografie v roku 1965 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a potom zastával až do roku 1986, keď nastúpil na ministerstvo kultúry, vedúcu pozíciu historika v Západoslovenskom múzeu v Trnave. V roku 1970 absolvoval na Univerzite Jána Evangelistu Purkyně v Brne postgraduálne štúdium muzeológie a stal sa tak jedným z prvých priekopníkov tohto vedného odboru na Slovensku. Navyše v roku 1972 absolvoval aj ďalšie postgraduálne štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK, kde získal doktorát. Od roku 1970 zastával aj funkciu zástupcu riaditeľa Západoslovenského múzea. Jeho odborná erudícia sa prejavovala na viacerých fórach, bol členom mnohých vedeckých grémií, ako boli najmä Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR, Námetová komisia pre emisiu poštových známok Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a tiež bol členom početných redakčných rád odborných časopisov. Jeho meno bolo pojmom a v odborných i všedných otázkach vyvolávalo rešpekt a úctu a často bolo vyhľadávané pre nespočetné a láskyplné konzultácie.

Peter, Trnavská univerzita Ti ďakuje za Tvoje priateľstvo, ktorého odkaz zostane pre univerzitu vždy jedným z jej navigačných bodov.

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

prorektor Trnavskej univerzity pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť 

foto: Trnavský hlas