Skočiť na hlavný obsah

Webinár - Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu

Zdroj
Univerzitná knižnica

 

Vážení používatelia, pozývame Vás na webinár:
Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu.
Ambíciou každého výskumníka je publikovanie v kvalitnom časopise, pokiaľ možno s medzinárodným ohlasom. Prispievatelia sa potrebujú o časopise dozvedieť čo najviac overených informácií na základe odborného posúdenia. Vydavatelia akademických a vedeckých časopisov sa tiež snažia o publikovanie pôvodných výskumných článkov, štúdií, súvisiacich dátových výstupov pozorovaní, prehľadov a vzdelávacích materiálov, ktoré prinášajú aktuálne témy. Možno tak zároveň získať ocenenie odbornej verejnosti.
Aj pre používateľov (vedcov, študentov) a informačných pracovníkov je dôležité mať možnosť hodnotiť a porovnávať obsah časopisu s inými v konkrétnom odbore (často aj  multiodborového zamerania) pomocou rôznych ukazovateľov, indexov, metrík a vizualizácií tvoriacich  jeho tzv. bibliometrický profil. Napríklad podiel publikovaných poznatkov v režime otvoreného prístupu môže byť  prínosom pre efektívne zhodnotenie nových informácií a podporuje vedeckú komunikáciu.
Na webinári sa možno dozvedieť aj praktické informácie:
- aké podmienky musí spĺňať vedecký časopis indexovaný v bibliometrických citačných databázach
- kde možno získať dôležité informácie o časopisoch, ktoré nie sú indexované v týchto databázach
- užitočné a praktické informácie a zdroje súvisiace s publikovaním vo vedeckých časopisoch (druh recenzného konania, poplatky za publikovanie a pod.)

Termín/čas: 30. marca 2023 10:00-11:30
Prezentuje Simona Hudecová
Link na živé vysielanie pre účastníkov:
https://video.nti.sk/live?246062MLLGGERL46
Nie je potrebná registrácia vopred. Tešíme sa na stretnutie s Vami.