Skočiť na hlavný obsah

webinár - SciFlow - Vytváranie a formátovanie článkov a kvalifikačných prác

Zdroj
Univerzitná knižnica

 

Vážení používatelia,

dovolíme si vás pozvať na webinár SciFlow Authoring Platform, ktorý uľahčí vedeckým pracovníkom písanie odborných článkov alebo umožní študentom správne písať a formátovať kvalifikačné práce podľa požiadaviek školy.
SciFlow Authoring Platform umožňuje pohodlné písanie, podporuje spoluprácu, automatizovane formátuje a integruje citačný nástroj. Bližšie informácie:

Creating and formatting your journal articles and theses: save research time with SciFlow

Kedy: utorok 28. 2.14:00 – 15:00

Prihláška a viac informácií: www.aib.sk/seminare/997-creating-and-formatting