Skočiť na hlavný obsah

Webhosting - prevádzka www stránok

Oddelenie správy databáz a webových služieb CIS zabezpečuje prevádzku www stránok univerzity a rôznych univerzitných súčastí. Stránky sú prevádzkované na univerzitných serveroch.

Poskytujeme nasledovné služby:
* úložný priestor pre databázu
* technickú podporu
* skriptovací jazyk PHP4, alebo PHP5
* databáza MySQL4,alebo MySQL5
* SSL, Cron
* konektivita SANET2
* denná záloha

Stránky vytvárame podľa požiadavky na subdoméne domén truni.sk , alebo tvu.sk . Napríklad nazov.truni.sk, alebo nazov.tvu.sk . V prípade záujmu o webosting, kontaktujte : tomas.drgon [at] truni.sk ,alebo tel.: 033 / 5939 347.

Zoznam prevádzkovaných WWW stránok:
http://www.truni.sk/ --- Trnavská univerzita v Trnave
http://fzasp.truni.sk --- Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
http://vz.truni.sk/ --- FZaSP : Katedra verejného zdravotníctva
http://hia.truni.sk/ --- FZaSP : Hodnotenie dopadov na zdravie (HIA)
http://vzmoodle.truni.sk/ --- FZaSP : Moodle - Katedry verejného zdravotníctva
http://fff.truni.sk/  --- Filozofická fakulta
http://katduak.truni.sk/  ---  katedra FF : Dejiny umenia a kultúry
http://katpsych.truni.sk  ---  FF : Katedra psychológie
http://klasarch.truni.sk/ ---  FF : Katedra klasickej archeológie
http://iuridica.truni.sk/ --- Právnická fakulta
http://staraiuridica.truni.sk/ --- Právnická fakulta (stará stránka)
http://oir.truni.sk/ --- PrF : ORBIS IURIS ROMANI  Editorial Board
http://vasari.tvu.sk/ --- Vasari - multimediálny priestor pre umenie a kultúru
http://iepnl.truni.sk/ --- FF : Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie 

Presmerovania:
http://kt8g.truni.sk --- Kurikulárna prestavba 8-ročných gymnázií
http://puz.truni.sk --- Portál úloh a zamestnaní v humanitných
predmetoch a materinských jazykoch
http://uciaci-sa-region.tvu.sk --- Vytvorenie siete učiaceho regiónu v
Trnavskom kraji