Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta
23.2.2018
Pozvánka na prednášku, 26. marec 2018 o 14.30 v miestnosti 3P1 na FF TU.
22.2.2018
Mesto Trnava a Právnická fakulta Trnavskej univerzity pokračujú v spolupráci pri poskytovaní bezplatných právnych informácií...
14.2.2018
V nadväznosti na podujatie "Slovensko diskutuje o EÚ", ktoré sa konalo na TU v novembri minulého roku. 22.2.2018 v Bratislave
14.2.2018
Doc. Ondrej Botek získal členstvo za svoje pôsobenie v rámci projektu kliniky House of Family v Kambodži.
14.2.2018
9. ročník najväčšieho veľtrhu pracovných príležitostí na Slovensku