Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Možnosti štúdia na Trnavskej univerzite

 

Spolupracujeme s mnohými zahraničnými inštitúciami na základe viac než sto partnerských dohôd a bilaterálnych zmlúv. Spolupráca je tak rozšírená takmer do všetkých krajín Európskej únie ale napríklad aj do Turecka, USA a Ruskej federácie. Pre študentov to znamená možnosť vybrať si z viacerých krajín pre absolvovanie časti svojho štúdia mimo materskej univerzity prostredníctvom programu Erasmus+.

Získané certifikáty ECTS (Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov) a DS (Dodatok k diplomu v slovensko-anglickej verzii) dávajú domácim a zahraničným študentom istotu, že kreditný systém štúdia spĺňa európske podmienky. 

Každoročné hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry potvrdzujú vysokú úroveň vzdelávania a vedeckej činnosti na jednotlivých fakultách. Sme zároveň jednou zo siedmych univerzít na Slovensku, ktorá sa zapojila do medzinárodného univerzitného hodnotenia. Táto ratingová platforma porovnáva viac než 1200 vysokoškolských inštitúcii a 5000 študijných programov z 83 krajín. Zahraniční študenti si tak môžu jednoduchým spôsobom zvoliť porovnávacie kritériá a vytvoriť vhodnú pomôcku pri výbere študijného pobytu podľa vlastných očakávaní.

Študentom, ktorí majú záujem, poskytuje univerzita ubytovanie v novovybudovanom internáte a ďalších ubytovacích priestoroch. Pre študentov so špecifickými potrebami je zabezpečená bezbariérovosť a  poradenstvo v Centre podpory študentov. Pre potreby športových aktivít Trnavská univerzita prenajíma plavárne, viaceré telocvične a ďalšie športoviská.  

Uchádzač o bakalárske alebo magisterské štúdium si môže vybrať na Trnavskej univerzite z nasledujúcich študijných programov. Viac informácii je dostupných na jednotlivých stránkach fakúlt.

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laborat. vyšetrovacie metódy v zdravot. (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Ošetrovateľstvo (Bc., denné/externé)
 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb (Mgr., denné/externé)
 • Sociálna práca (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Sociálna práca v zdravotníctve (Bc., denné/externé)
 • Verejné zdravotníctvo (Bc./Mgr., denné/externé)

 

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia (Bc./Mgr., denné)
 • Etika (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Filozofia (Bc./Mgr., denné/externé)
 • História (Bc./Mgr., denné)
 • Klasická archeológia (Bc./Mgr., denné)
 • Klasické jazyky (Bc./Mgr., denné)
 • Kognitívne štúdiá (Mgr., denné)
 • Cognitive studies (Mgr., denné)
 • Politológia (Bc., denné)
 • Psychológia (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Sociológia (Bc./Mgr., denné/externé)

 

Teologická fakulta

 • Katolícka teológia (Mgr., denné)
 • Kresťanská filozofia (Bc./Mgr., denné)
 • Náuka o rodine (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Sociálna práca so zameraním na rodinu (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Základy kresťanskej filoz. a kat. teológie (Bc., denné)

  

Právnická fakulta

 • Právo (Bc./Mgr., denné/externé)

 

Pedagogická fakulta

 • Animácia výtvarného umenia (Bc., denné)
 • Pedagogika výtvarného umenia (Mgr., denné)
 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., denné/externé)
 • Predškolská  pedagogika (Mgr., denné/externé)
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Vzdelávanie a zdrav. v rozvojovej spolup. (Bc., denné/externé)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo ang. jazyka a literatúry (Bc./Mgr., denné/externé)
 • Učiteľstvo ang. jaz. a literatúry v komb. (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo biológie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo chémie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo informatiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo matematiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo nem. jaz. a literatúry v komb. (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo slov. jaz. v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo latinského jaz. v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo nábož. výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
 • Učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)

 

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania dospelých a seniorov si môžu záujemci vybrať z ponuky programov na Univerzite tretieho veku.