Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vyhlásenie Predsedníctva AS TU o aktivitách smerujúcich k obmedzovaniu akademickej samosprávy v SR