Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Vyhlásenie Predsedníctva AS TU o aktivitách smerujúcich k obmedzovaniu akademickej samosprávy v SR