Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vedecká rada TU zasadne 27. februára 2020

Dňa 27. februára 2020 (štvrtok) o 13.00 h sa v zasadacej miestnosti rektora Trnavskej univerzity v Trnave na Hornopotočnej ul. č. 23 bude konať "Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave".