Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Vedecká rada TU zasadne 27. februára 2020

Dňa 27. februára 2020 (štvrtok) o 13.00 h sa v zasadacej miestnosti rektora Trnavskej univerzity v Trnave na Hornopotočnej ul. č. 23 bude konať "Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave".