Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Usmernenie hlavného hygienika: Ako sa chrániť pred koronavírom

Vážené študentky, vážení študenti, kolegyne a kolegovia,
 
vzhľadom na zvyšujúci sa počet európskych štátov, v ktorých bola identifikovaná nákaza novým druhom koronavírusu a s cieľom znížiť riziko infekcie v našom prostredí, uverejňujeme základné informácie o tomto ochorení a odporúčania hlavného hygienika SR, ktoré vydal v tejto súvislosti.

Čo je to nový koronavírus?

COVID-19 je nákazlivý druh vírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie. Tento vírus môže spôsobovať symptómy ako kašeľ, teplota nad 38 °C a sťažené dýchanie. U niektorých osôb s oslabenou imunitou môže toto ochorenie spôsobiť vážne zdravotné komplikácie až úmrtie.
 
Ako sa tento vírus šíri?
 
Nakaziť sa možno prostredníctvom blízkeho kontaktu s osobou, ktorá má vyššie uvádzané symptómy tohto ochorenia (najmä kašeľ), zvlášť kvapôčkovou infekciou. WHO vyhlásila pre COVID-19 stav globálnej zdravotnej núdze.

Preventívne opatrenia SR v súvislosti s COVID-19

Vzhľadom na súčasnú celosvetovú migráciu ľudí a spôsob prenosu infekcie (kvapôčková infekcia, vzdušná cesta) si treba uvedomiť, že môže byť každé cestovanie rizikové – napríklad pobyt v letiskovej hale, na palube lietadla, vo vlaku. Preto treba zvážiť nevyhnutnosť cestovania.
 
Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
 
Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:
 
  • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
  • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
  • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • ak ste chorý, liečte sa doma,
  • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
  • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
  • oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne na: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd4029942...
K otázkam verejnosti týkajúcim sa koronavírusu je zriadené call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.
 
Hlavný hygienik SR vydal usmernenie k aktuálnej situácii: http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_kor...
 
Aktuálne informácie sú uvedené na webových stránkach:
 
 
 
Usmernenie ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/
 
Buďte ohľaduplní k sebe a takisto voči ostatným ľuďom, s ktorými sa stýkate.