Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Koronavírus: Pozrite si príkaz rektora týkajúci sa praktických opatrení

Príkaz rektora č. 1/2020

k zníženiu rizika nákazy novým koronavírusom 2019-nCOV

 

Tento príkaz rektora je vydaný v nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a so šírením nového koronavírusu 2019-nCOV v okolitých krajinách a vo svete.

V súvislosti s koronavírusom nariaďujem vykonať tieto opatrenia:

  • zrušiť naplánované cesty a necestovať do oblastí s potvrdeným výskytom nového koronavírusu,
  • v letnom semestri akademického roka 2019/2020 obmedziť zahraničné pracovné cesty na bezpodmienečne nevyhnutný čas a nevyhnutné aktivity,
  • do letného  semestra akademického  roka 2019/2020  obmedziť  pozývanie  študentov a kolegov z oblastí s potvrdeným výskytom nového koronavírusu,
  • počas šírenia nového koronavírusu obmedziť organizovanie hromadných podujatí na akademickej pôde Trnavskej univerzity v Trnave, a tým predchádzať šíreniu nového koronavírusu,
  • zvážiť osobám, ktoré sa vrátili z oblastí s potenciálnym výskytom nového koronavírusu, 14-dňové obmedzenie kontaktov s kolegami  a študentmi,  zvážiť  možnosti  žiadosti  a povolenia na prácu doma, prípadne nariadenie čerpania dovolenky zo strany zamestnávateľa,
  • v prípade výskytu zdravotných problémov s klinickými príznakmi nového koronavírusu vyhľadať odbornú lekársku pomoc a informovať o tom svojho zamestnávateľa.

Zdôvodnenie:

Podľa aktuálneho vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nový koronavírus 2019-nCOV spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní. Na základe niektorých údajov sa však nový koronavírus 2019- nCOV podľa odborníkov prenáša už počas inkubačnej lehoty, čo komplikuje snahy o zastavenie jeho šírenia.

Príkaz rektora-koronavírus

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!