Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Týždeň slovenských knižníc: Elektronické informačné zdroje na Trnavskej univerzite

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Akademická obec i odborní zamestnanci Trnavskej univerzity majú možnosť okrem štandardných printových kníh a časopisov a multimédií využívať prostredníctvom univerzitnej knižnice aj prístup do niekoľkých plnotextových a citačných databáz. Využite najmä v čase dištančného vzdelávania vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov.

 

 

JStor
Web of science
Gale
nispez