Skočiť na hlavný obsah

Staň sa dobrovoľníkom a prispej k výskumu ochorenia covid-19

Naši odborníci z fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sa podieľajú na výskume, ktorého cieľom je zistiť rozsah a rýchlosť šírenia epidémie COVID-19 v slovenskej populácii. Má to pomôcť strategickému rozhodovaniu a efektívnej kontrole epidémie. Lepšiemu poznaniu súčasnej pandémie môžete pomôcť aj vy - ak sa rozhodnete stať dobrovoľníkom a zúčastníte sa tohto výskumu. Stačí, že si necháte pustiť žilou.

O čo ide? Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v spolupráci s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začala s výskumom, ktorého cieľom je zistenie šírenia ochorenia COVID-19 v spoločných domácnostiach. Cieľom výskumu je lepšie spoznanie rozsahu a okolností šírenia ochorenia COVID-19 a tiež odhalenie rizikových faktorov šírenia infekcie.

Dobrovoľníci na odber krvi

"Hľadáme dobrovoľníkov ochotných podstúpiť odber krvi. Do výskumu potrebujeme dobrovoľníkov žijúcich v Bratislavskom a Trnavskom kraji a ich úzke kontakty zo spoločných domácností. Podmienkou je, aby dobrovoľníci mali od novembra 2020 do marca 2021 PCR testom alebo antigénovým testom potvrdené ochorenie COVID-19, mali viac ako 18 rokov, žili minimálne s jedným plnoletým človekom v spoločnej domácnosti a neboli doposiaľ zaočkovaní," informuje prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť RNDr. Jaroslava Brňová, PhD. z Centra mikrobiológie a prevencie infekcií.

Dobrovoľníkom odoberú jednu skúmavku krvi zo žily a absolvujú osobný rozhovor s cieľom získania epidemiologických údajov. Okrem zistenia hladiny protilátok metódou ECLIA bude u dobrovoľníkov vykonaný aj rýchlotest na zistenie prítomnosti protilátok. Odbery budú prebiehať v Centre mikrobiológie a prevencie infekcií Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (Pavilón klinických a laboratórnych disciplín Trnavskej univerzity - areál Fakultnej nemocnice Trnava – hneď vedľa infekčnej kliniky) vždy vo štvrtok od 12.00 do 15.00 hod.

Dobrovoľníci sa môžu v prípade záujmu o účasť na výskume, či potreby ďalších informácií prihlásiť na e-mailovej adrese covid [at] truni.sk alebo na telefónnom čísle 0903 718 016.

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png