Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Služby knižnice počas lockdownu

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Vzhľadom na ďalšie zásadné protiepidemické opatrenia vám oznamujeme že od 11. januára do odvolania je vstup do knižničného fondu univerzitnej knižnice pre čitateľov uzatvorený.

Vypožičané knihy môžete vracať poštou na adresu Univerzitná knižnica TU, Hornopotočná 23, Trnava. Knihy si však môžete aj naďalej predlžovať emailom alebo prostredníctvom vášho čitateľského konta. V tomto období je zrušený upomienkový režim, pokuty sa však načítavajú a preto sa nám prosím ozvite mailom aby sme vám tieto pokuty stornovali. Píšte prosím na mailové adresy viera.cambalova@truni.sk ALEBO alena.bzdilova@truni.sk. Takže za oneskorené vrátenie nebudete finančne postihovaní.

Výpožičky a služba delivery

Výpožičky sme nahradili službou delivery. Žiadanky na túto službu zasielajte na email viera.cambalova@truni.sk. Na žiadanku uveďte základné údaje z online katalógu: prírastkové číslo knihy, meno autora, názov, rozsah strán alebo rozsah kapitoly, prípadne priložte screen shot detailu záznamu z online katalógu. Na základe vašej požiadavky na konkrétny text v knihe či periodiku z knižnice vám tento oskenovaný v rozsahu max. 20 strán zašleme na email. Prosíme však o trpezlivosť, žiadanky sa budú vybavovať podľa poradovníka príchodu na email.

Rešerš

Žiadosti na výber a zoznam literatúry zasielajte na mail alena.bzdilova@truni.sk ALEBO michal.mrva@truni.sk. Takisto vás žiadame kontaktovať vždy len jednu osobu.

Open acces, vzdialený prístup

Pripomíname aj sekciu otvoreného prístupu, v ktorom sa nachádzajú texty v úplnom alebo čiastočnom úplnom znení.

Využite aj vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov (návod na vzdialený prístup)