Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Služby knižnice počas lockdownu

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Vzhľadom na ďalšie zásadné protiepidemické opatrenia vám oznamujeme že od 26. októbra do odvolania je  vstup do knižničného fondu univerzitnej knižnice pre čitateľov uzatvorený.

Vypožičané knihy môžete vracať poštou na adresu Univerzitná knižnica TU, Hornopotočná 23, Trnava.  Knihy si však môžete aj naďalej predlžovať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom vášho čitateľského konta. V tomto období je  zrušený upomienkový režim, takže za oneskorené vrátenie nebudete finančne postihovaní.

Výpožičky a služba delivery

Výpožičky sme nahradili službou delivery. Žiadanky na túto službu zasielajte na email viera.cambalova@truni.sk ALEBO alena.bzdilova@truni.sk ALEBO michal.mrva@truni.sk . Poprosíme vás aby ste žiadanky posielali vždy len jednej kontaktnej osobe. Na žiadanku uveďte základné údaje z online katalógu: prírastkové číslo knihy, meno autora, názov, rozsah strán alebo rozsah kapitoly, prípadne priložte screen shot detailu záznamu z online katalógu. Na základe vašej požiadavky na konkrétny text v knihe či periodiku z knižnice vám tento oskenovaný v rozsahu max. 20 strán zašleme na email. Prosíme však o trpezlivosť, žiadanky sa budú vybavovať podľa poradovníka príchodu na email.

Rešerš

Žiadosti na výber  a zoznam literatúry zasielajte na mail viera.cambalova@truni.sk ALEBO alena.bzdilova@truni.sk ALEBO michal.mrva@truni.sk. Takisto vás žiadame kontaktovať vždy len jednu osobu.

Open acces, vzdialený prístup

Pripomíname aj sekciu otvoreného prístupu, v ktorom sa nachádzajú texty v úplnom alebo čiastočnom úplnom znení.

Využite aj vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov (návod na vzdialený prístup)